Enine Boyuna Kalite Kontrol Programı

Programın Amacı :

 • Tekstil sektöründe üretim yapmakta olan firmaların bünyelerinde çalışmakta olan ara kalite kontrol, final kalite kontrol ve fason takip personelinin daha donanımlı, daha bilinçli ve kalifiye eleman statüsüne taşınması.
 
 • Üretici firmaların kendi bünyelerinde çalışan ve bu programın katkı sağlayacağını düşündükleri personelin (müşteri temsilcisi, kalite güvence bölümüne bağlı çalışan personel ), programa katılım sonrası, firması ve kendisi için katma değer yaratması
 •  
 • Tekstil sektöründe kalite kontrol alanında çalışmak isteyen kişilerin programa katılımları sonrası “İlkay GÜRGÜN Gelişim Akademisi” tarafından verilecek olan katılım sertifikası ile iş başvurularında avantaj sağlaması, (program katılımcılarının izinleri ile iletişim bilgileri İŞKUR Denizli ile paylaşılarak her iki taraf için de fayda sağlanacaktır)
 •  
 • Sektörde mümessil firma olarak faaliyet gösteren firmaların bünyesinde çalışan personelin, programa katılımları sonrası, firması ve kendisi için katma değer yaratması.
 •  
 • Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ nde okumakta olan son sınıf öğrencilerinin alana yönelik gelişmesi, ilerlemesi, kariyer planlaması için alt yapı oluşturulması, mezuniyet sonrası istihdam sürecinde avantaj sağlaması.
 •  
 • Bireysel katılımcıların sektörde bağımsız kalite kontrolcü (freelancer inspector) olarak kendi istihdamlarını yaratmaları amaçlanmıştır.
 •  
 • İlgili program aynı zamanda; sektörde var olan personel açığına istihdam yaratacak bir “meslek edindirme projesi” olarak değerlendirilebilir.

Programın Hedef Kitlesi :
 • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalarda ara kalite kontrolcü, final kalite kontrolcü ve fason takipçi olarak çalışmakta olan personel.
 • Üretici firmaların kendi bünyelerinde çalışan ve bu programın katkı sağlayacağını düşündükleri personel (müşteri temsilcisi, kalite güvence bölümüne bağlı çalışan personel)
 •  
 • Üretici firma tarafından, kalite kontrol alanında yetiştirilmek istenen, seçilmiş personel.
 •  
 • Tekstil sektöründe çalışmakta olup, kalite kontrol alanında ilerlemek isteyen kişiler.
 •  
 • Tekstil sektöründe kalite kontrol alanında çalışmak isteyen kişiler.
 •  
 • Sektörde mümessil firma olarak faaliyet gösteren firmaların bünyesinde çalışan, iş veren tarafından bu programa katılmasının katkı sağlayacağı düşünülen personel.
 •  
 • Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ nde okumakta olan son sınıf öğrencileri.
 •  
 • Sektörde bağımsız kalite kontrolcü (freelancer inspector) olarak çalışmak isteyen kişiler.
 •  
 • Sektörde bağımsız kalite kontrolcü olarak çalışmakta olan, kendini geliştirmek ve üretim konusunda temel teknik bilgileri öğrenmek isteyen kişiler.
 •  
 • “Meslek edindirme projesi” olarak değerlendirilmesi halinde, bu işi meslek edinmek isteyen ve/veya istihdam alanını genişletmek isteyen kişiler.
 •  
 • Kariyer planlamasının ilk adımı olarak programa katılmak isteyen kişiler.

Programın Genel İçeriği :
 • Kalite ile ilgili temel bilgiler
 • Kalite Güvencesi Sistemleri / Sertifikalar ile ilgili genel bilgiler
 • Kalite kontrolü ile ilgili temel bilgiler
 • Kalite kontrol yöntemleri (muayene çeşitleri, örnek alma yöntemleri)
 • İplik ve dokuma ile ilgili temel bilgiler
 • İplik ve dokuma hata tanımları, nedenleri
 • Ham kumaş kalite kontrolü ile ilgili temel bilgiler
 • Tekstil terbiyesi (Düz boya, HT terbiye, baskı)
 • Terbiye işleminde kalite kontrol
 • Terbiye hata tanımları, nedenleri
 • Kumaşlarda yapılan testler ve test sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Havlu üretimi ile ilgili temel bilgiler
 • Bornoz üretimi ile ilgili temel bilgiler
 • Havlu üretiminde hata tanımları, nedenleri
 • Bornoz üretiminde hata tanımları, nedenleri
 • AQL Tablosu
 • Minör / Majör Hata Tanımları
 • Ara Kalite Kontrolü ile ilgili bilgiler
 • Final Kalite Kontrolü ile ilgili bilgiler
 • Kalite kontrolünde hata tanımlamaları
 • Kalite kontrolü sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Sonuçların raporlanması
 • Temel İngilizce Terminoloji
 • İletişim Dili / Becerileri

Program ile ilgili genel bilgiler :
 • “Enine – Boyuna” Kalite Kontrol Programının kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır.
 • Toplam 40 saat planlanmıştır.
 • Uygulama gerektiren konularda uygulamalı çalışma yapılacaktır.
 • Genel dokümantasyon örnekleri verilecektir.
 • Munsell Testi tüm katılımcılara yapılacaktır.
 • Programı tamamlayan katılımcılara “İlkay GÜRGÜN Gelişim Akademisi” tarafından katılım sertifikası verilecektir.
 • Programın içeriği karşılıklı görüşmeler neticesinde detaylandırılacaktır.